MODELO CROSCAT DE FESFOC

FESFOC presenta la barbacoa Croscat que destaca per la seva fàcil instal·lació. Mitjançant dos tacs, dos cargols i dues volanderes queda perfectament fixada a la pared. El mateix model Croscat amb potes no necessita cap mena de instal·lació. Totes les barbacoes FESFOC incorporen un sistema patentat que permet regular la ignició del carbó vegetal. Un cop encés, es poden aproximar les brases a la graella.